Skip to content

Bötesbelopp

Att sätta säkerheten först innebär inte bara att man minimerar risken för skador på personer och egendom. Det handlar även om att minska risken för böter. Vid trafikförseelser kan det nämligen bli riktigt dyrt. Följande siffor är tagna från 2017 från Polisen.se.

Däck

Enligt Dackonline är gränsen för mönsterdjup på vinterdäck 3mm och på sommardäck 1,6 mm. Men de rekommenderar att man har minst 3mm på sommardäcken för att friktionen ska vara funktionell på fuktiga vägbanor. När Polisen gör trafikkontroller är det vanligt att de mäter mönsterdjupet så att ingen kör med osäkra däck. De som kör med slitna däck kan få böter på 1200 kr.

Rött ljus

Att köra mot rött ljus kan innebära böter på 3 000 kr. Men det beror även på fordon. Är det en bil är det denna gräns. Är det däremot hästfordon, cykel eller mopedklass II är gränsen 1500 kr.

Väjningsplikt

Med väjningsplikt så skiljer sig bötesbeloppet åt beroende på i vilken situation som lagen överträddes. Är det en person som brutit mot högerregeln är bötesbeloppet 2000 kr. Men om det istället sker vid ett oövervakat övergångsställe är summan 3000 kr.

Hastighetsöverträdelser

Hur stort bötesbeloppet blir beror på två saker. För det första hastighetsgräns på vägen och för det andra hur mycket för fort som föraren körde. Angående hastighetsgränsen så finns det två kategorier, över eller under 50km/h. På vägar där gränsen är maximalt 50km/h är nämligen bötesbeloppet högre. Detta med tanke på den förhöjda risk som sker om man kör för fort på dessa sträckor. Exempelvis brukar det vara 30km/h utanför skolor, dagis m.m.

Om man kör 10km för fort gäller bötesbeloppet 1500kr respektive 2000kr. Är det 35km i timmen för mycket är bötesbeloppen 3600kr respektive 4000kr. Som mest får man däremot betala 4000kr. Skulle Polisen anse att överträdelsen är grov kan även körkortet dras in.